Praktijk Synthese werkt volgens de Basic Trust methodiek.
Basic Trust praktijk Den Bosch

De verbinding met je kind

Mijn algemene doel is dat ouders weer in verbinding met hun kind zijn, hun eigen kracht als opvoeder weer ervaren en dat zij weer kunnen genieten van het gezinsleven.

Mogelijke hulpvragen voor ouderbegeleiding:

  • hoe kan ik op een positieve manier opvoeden
  • hoe kan ik de (gehechtheids)relatie met mijn kind verbeteren
  • hoe kan ik mijn kind beter leren luisteren
  • hoe kan ik duidelijke regels en grenzen stellen
  • hoe kan ik omgaan met het angstige, drukke, boze of opstandige gedrag van mijn kind
  • hoe kan ik omgaan met de eet- en slaapproblemen van mijn kind
  • hoe kan ik het beste omgaan met mijn puber
  • hoe kan ik mijn kind soepeler mee krijgen in de dagelijkse routine
  • hoe kan ik als ouder meer ontspannen en geduldiger in de opvoeding staan

Hoe werk ik?

In de ouderbegeleidingsgesprekken maak ik gebruik van verschillende methoden zoals video-feedback, psycho-educatie m.b.t. de betekenis van het gedrag en de behoeften van het kind, vergroten van interactievaardigheden etc. Ik ben van mening dat het behandelen van elk opvoedingsvraagstuk bij verschillende ouders en hun kind(eren) om een eigen passende benadering vraagt. We zullen dus goed bekijken wat bij de eigen visie en persoon van de ouder als opvoeder past.

Ouderbegeleiding in combinatie met een begeleidingstraject voor het kindDe ouderbegeleiding zal vaak naast een individueel begeleidingstraject van het kind lopen. Tijdens het intakegesprek van het individuele traject voor het kind is meestal al duidelijk geworden waar de vraagstukken met betrekking tot de opvoeding liggen. De ouderbegeleidingssessies worden aan de hand van concrete doelen doorlopen.
Ouderbegeleiding zonder begeleidingstraject voor het kindWanneer er een ouderbegeleidingstraject is zonder een individueel begeleidingstraject voor het kind, vindt er eerst een intakegesprek plaats. We bespreken welke opvoedingsvragen er zijn en welke de hoogste prioriteit hebben. We bespreken de concrete doelen om aan te werken.
OuderbegeleidingssessiesNa elke vijfde ouderbegeleidingssessie bespreken we de voortgang en bekijken we welke punten nog aandacht nodig hebben.
EvaluatiegesprekHet ouderbegeleidingstraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Daarin bespreken we het eindresultaat en bekijken we hoe het gezin verder kan.