Praktijk Synthese werkt volgens de Basic Trust methodiek.
Basic Trust praktijk Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Basic Trust Den Bosch

Praktijk Synthese is een Basic Trust praktijk in Den Bosch.

Basic Trust is een landelijk expertisecentrum van specialisten gericht op het ontwikkelen van basisvertrouwen ofwel een veilige gehechtheid bij kinderen tussen 0 en 18 jaar en het behandelen van trauma’s (groot of klein).

Basic Trust wil bereiken dat elk kind, bij wie de ontwikkeling stagneert, zich alsnog op een gezonde manier kan ontwikkelen. Het streven is om in korte tijd de stagnatie op te heffen c.q. te verminderen en de relatie tussen ouder en kind te verstevigen.

Een kind kan onvoldoende basisvertrouwen oftewel een onveilige hechting ontwikkeld hebben. Het kind laat dan diverse gedrags- of emotionele problemen zien; zoals angstig of somber gedrag, zich terugtrekken, driftig en opstandig gedrag, concentratieproblemen, in het contact met leeftijdgenoten of volwassenen niet goed mee kunnen doen. Of als correcties maar niet over lijken te komen bij het kind. Deze symptomen worden soms niet herkend als samenhangend met het gebrek aan basisvertrouwen. Ook kan het zijn dat het kind moeilijke dingen heeft meegemaakt in de voorgeschiedenis, in de vorm van een of meerdere trauma’s (meer of minder ingrijpende nare ervaringen). Dit vraagt van de opvoeders (biologische-, adoptief- en pleegouders) specifieke kennis en vaardigheden. Aan de hand van de Basic Trust methode worden opvoeders hierin ondersteund en begeleid. Daarnaast richt de behandeling zich op het kind zelf en leert het kind eigen emoties en gedrag te reguleren.

Om hier de meest passende en doeltreffende hulpverlening op te bieden, beschikt praktijk Synthese over de specifieke deskundigheid op het gebied van adoptie- en/of hechtingsproblematiek.

Voor meer informatie: www.basictrust.com

 

Aanmelden kan rechtstreeks bij praktijk Synthese of via de landelijke website van Basic Trust. Voor een aanmelding is een verwijsbrief van uw huisarts, wijkteam of andere door een gemeente toegewezen persoon of organisatie nodig.

Na aanmelding ontvangt de opvoeder een aantal vragenlijsten, die ingevuld weer terug gestuurd mogen worden voor de behandeling van start gaat. Indien er weinig tijd zit tussen aanmelding en het intakegesprek, kunnen de vragenlijsten ook meegenomen worden naar het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht.  Aan de hand van de voorinformatie wordt een behandelplan opgesteld. Als betrokkenen zich kunnen vinden in het plan, wordt de begeleiding/behandeling gestart. Er wordt tijdens de behandeling veel met video-feedback gewerkt (aan de hand van video-opnames van het gezin die nabesproken worden). Maar ook andere aanvullende methoden kunnen worden ingezet, zoals schematherapie, cognitieve therapie, bewegingsoefeningen, psycho-educatie en EMDR voor het kind.

BewarenBewaren

BewarenBewaren