Praktijk Synthese werkt volgens de Basic Trust methodiek.
Basic Trust praktijk Den Bosch

Kindverlies

Wanneer een vrouw haar man verliest wordt zij een weduwe. Wanneer een man zijn vrouw verliest wordt hij een weduwnaar. Wanneer een kind zijn ouders verliest noemen wij hem of haar een wees. Maar hoe wordt een vader of moeder genoemd van wie hun kind is overleden? 

Dat hier geen passend woord voor bestaat, zegt alles over het feit dat het verliezen van een kind of baby vaak te weinig aandacht krijgt en maatschappelijk gezien zelfs een taboe is. Maar een ouder blijft altijd een ouder, ook al is zijn of haar baby of kind er fysiek niet meer.

Ouders staan na zo’n groot verlies vaak alleen voor de enorme uitdaging om hun leven weer opnieuw vorm te geven. De impact van het sterven van een baby kan zo groot zijn dat ouders (langdurig) negatieve (lichamelijke en psychische) gevolgen hebben op gebied van gezondheid, partnerrelatie, arbeid, gezin, financiële situatie en vriendschappen. Daarnaast zijn zorgverleners niet altijd voldoende in staat of ervaren om de juiste begeleiding te bieden. Ook werkgevers en de omgeving van de ouders weten vaak niet goed hoe ze moeten reageren of hoe ze de ouders kunnen ondersteunen.

Vanuit Praktijk Synthese wordt begeleiding geboden gericht op rouw- en verlieservaringen bij het kind en ouders. Heel specifiek hierbij is de begeleiding van ouders die een baby verloren zijn.

Er is individuele begeleiding van de ouder(s) mogelijk, gericht op alle vraagstukken of uitdagingen die zich voor kunnen doen voor, tijdens of na het overlijden van een baby of kind. Bijvoorbeeld; hoe kom je de eerste periode door waarin er misschien nog veel geregeld moet worden? Hoe geef je je leven opnieuw vorm? Hoe reageer je op reacties uit de omgeving, van vrienden en familie? Ga je (weer) aan het werk en hoe doe je dat na zo’n groot verlies? Wat doet zo’n groot verlies met je relatie? Hoe ga je om met een kinderwens na het overlijden van je baby?

Tevens worden er groepsbijeenkomsten georganiseerd voor ouders die een baby zijn verloren. Hierbij is elkaar ontmoeten, herkenning en steun bij elkaar vinden de basis. Vanuit professionele begeleiding wordt er op een warme, empathische en praktische manier ondersteuning geboden, zodat ouders hun leven opnieuw kunnen vormgeven.

Voor meer informatie en aanmelden zie de website Als je je baby verliest