Praktijk Synthese werkt volgens de Basic Trust methodiek.
Basic Trust praktijk Den Bosch

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Kinderen in hun eigen kracht laten komen

Mijn algemene doel is om het kind weer in contact te laten komen met zijn of haar eigen kracht, gevoel en kwaliteiten zodat het zich weer op zijn of haar eigen unieke manier verder kan ontwikkelen.

Kinderen en jongeren komen bij mij in de praktijk wanneer ze:

  • meer zelfvertrouwen willen krijgen
  • hun sociale vaardigheden willen vergroten
  • hun angst of faalangst willen overwinnen
  • beter willen leren omgaan met hun boosheid en conflicten met anderen
  • vastlopen op school bij het leren
  • beter willen omgaan met hun emoties
  • moeite hebben met concentratie en planning
  • willen leren hoe ze zich beter kunnen ontspannen
  • vastlopen in de puberteit

Hoe werk ik

Kinderen en jongeren kunnen voor individuele behandeling in de praktijk komen. Omdat elk kind en elke jongere uniek is, eigen behoeften heeft en om een eigen aanpak vraagt, pas ik mijn behandeling aan op het betreffende kind. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methoden en therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, spel- en lichaamsgerichte vormen of traumabehandeling zoals EMDR.

Behalve een individueel behandeltraject is ook observatie thuis of op school mogelijk. Hierna bespreken we dan welke adviezen en tips er zijn voor ouders en leerkrachten om het kind zich prettiger te laten voelen en zich makkelijker te kunnen ontwikkelen op deze plekken. In het geval van observatie op school, kan er een adviesverslag met handreikingen voor de leerkracht worden geschreven.

Hieronder een voorbeeld hoe een traject eruit kan zien.

Individueel behandeltraject

Kennismakingsgesprek De kennismaking is gratis en geheel vrijblijvend. Deze zal telefonisch plaatsvinden. We bespreken of ik kan helpen met de hulpvraag van het kind en/of de ouders. Het is hierbij belangrijk of er een klik is en of er vertrouwen is dat een behandeltraject gaat voldoen aan de verwachtingen van het kind en ouders.
Intakegesprek Het intakegesprek is de start van het behandeltraject. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en hierin bespreken we concreet waaraan wordt gewerkt tijdens de behandelsessies. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangen ouders (en het kind als het oud genoeg is) een vragenlijst die we tijdens het intakegesprek zullen doornemen. We zullen concreet bespreken wat de doelen zijn, wat er mogelijk is en wat de verwachtingen zijn.
Het kan zijn dat er bij de start van het traject nog veel vragen liggen en er eerst een diagnostisch onderzoek (psychologisch onderzoek) nodig is om de oorzaken van bepaald gedrag helder te krijgen.
Diagnostisch onderzoek Tijdens het diagnostisch onderzoek zal er uitgebreid en gericht gekeken worden naar de mogelijkheden van het kind, bijvoorbeeld door middel van een intelligentieonderzoek, specifieke vragenlijsten, spelmateriaal en gespreksmethodieken. Het diagnostisch onderzoek vindt in twee delen plaats en neemt normaal gesproken twee dagdelen in beslag. De uitkomsten zullen in een rapport beschreven worden. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek worden de doelen voor de behandelsessies vastgesteld.
Behandelsessies De behandelsessies met het kind of de jongere vinden plaats in mijn praktijkruimte. We gaan bezig met de doelen, waarbij ik steeds goed kijk wat op dat moment het belangrijkste is voor het kind (in relatie tot het systeem).
Het is goed mogelijk dat het kind opdrachten voor thuis meekrijgt. Ik vind het belangrijk dat de ouders het kind hierbij helpen en stimuleren om te oefenen.
Na een aantal behandelcontacten volgt een gesprek met het kind en ouders, waarin we de voortgang bespreken en opnieuw naar de doelen kijken.
Evaluatiegesprek Het behandeltraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. We bespreken hoe het kind zich heeft ontwikkeld, welke doelen zijn behaald en op welke manier het kind het verder zelf kan.

Parallel aan het individuele behandeltraject van het kind kan ook een ouderbegeleidingstraject lopen.